2015 Yılı Genelgeler

Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1) pdf icon
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge( 2015/2) pdf icon
Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/3) pdf icon
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4) pdf icon
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/5)
(2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
pdf icon
Rücu ve Sovtaj Tutarlarına İlişkin Genelge (2015/6) pdf icon
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/7) pdf icon
Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8) pdf icon
Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10) pdf icon
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11) pdf icon
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13) pdf icon
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14) pdf icon
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2015/15) pdf icon
Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/16) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/17) pdf icon
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/18) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/19) pdf icon
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20) pdf icon
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22) pdf icon
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/23) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/25) pdf icon
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişikli Yapılmasına Dair Genelge (2015/26) pdf icon
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/28) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29) pdf icon
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30) pdf icon
06.06.2014 Tarih ve 9/2014 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/31) pdf icon
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Genelge (27/2015) pdf icon
Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelge (2015/32) pdf icon
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34) pdf icon
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge'nin Yürürlülük Tarihi Hk. (2015/34) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/37) pdf icon
Hayat Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/38) pdf icon
Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetlere İlişkin Genelge (2015/39) pdf icon
Hayat Dışı Grubu Sigortalar Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/40) pdf icon
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42)
 (2015/52 Sayılı Genelge ile Değişiklik Getirilmiştir.)
pdf icon
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/43)
(2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
pdf icon
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/44) pdf icon
Hasar Dosyası Açılışında Maktu Tutar Kullanılmasına İlişkin Genelge (2015/45) pdf icon
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/48)> pdf icon
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/49) pdf icon
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51)
(2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
pdf icon
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2015/42 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/52) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/53) pdf icon
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/54) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/55) pdf icon
23.12.2011 tarih ve 2011/22 sayılı Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/57) pdf icon
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/58) pdf icon

arrow4 2016 Yılı Genelgeler


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: