TÜSAF ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 6- TÜSAF 'a ;
Her ilden bir dernek olmak kaydıyla ;
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş , TÜSAF ana tüzüğünü , Genel Kurulunda kabul etmek suretiyle TÜSAF'a katılma kararı alarak kuruluş bildirisini imzalamış, griş ödentisini ve yıllık aidatını , TÜSAF ana tüzüğüne uygun olarak ödemiş Sigorta Acenteleri Dernekleri üye olabilir.
TÜSAF'a üye olan derneklerin üyelerinin faal sigorta acentelerinden oluşması zorunludur.Faal sigorta acenteleri , gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acentelerinin ortakları anlamında yorumlanır.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL
MADDE 7- Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.Tüzüğün 6. cı maddesinde ön görülen koşulları taşıyanların üyelik başvurusunu TÜSAF Yönetim Kurulu , başvuru tarihinden ihtibaren 30 (Otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara baglanıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir.Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu deyildir. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 8- Hiçbir sigorta derneği üye kalmaya zorlanamaz. TÜSAF üyeleri 
Genel Kurul kararı almak ve TÜSAF üyeliğinden ayrılma kararını , yazılı olarak, ilgili derneğin Yönetim Kurulu tarafından TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  
MADDE 9- Çıkarma işlemini yapacak Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması şarttır.
1. TÜSAF’a üye olduktan sonra TÜSAF’ın amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.
2. TÜSAF Ana Tüzüğü’ne , Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.Yıllık katılım payını, Genel Kurul’da alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek.
3. Denetleme Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilmek.TÜSAF çıkarılan üye ile ilgili olarak aldığı kararı, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla çıkarılan üyeye bildirmek zorundadır.TÜSAF üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu dönemin katılım payını vermek zorundadır.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: