Tusaf’ın Amaçları

1. TÜSAF, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı,Atatürkçü, çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

2. Sigorta acentelerinin, Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur; iyi ve dürüst ilkeleri destekler, kötü uygulamalara karşı olur.

3. Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. Haksız rekabet uygulamalarına karşı olur.

4. Türkiye’deki sigorta acentelerini bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlar, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirir, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirir, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapar, görüş üretir, lobicilik faaliyetlerinde bulunur, bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunur, yürürlükteki yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde katılımda bulunmak suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararına etkinliklerde bulunur.

5. Çağdaş ve toplumsal görev bilinciyle sigortacılık eğitimi almış veya sigorta sektöründe çalışmayı amaç edinmiş genç neslin sigortacılık sektöründe söz sahibi olabileceği ortamı yaratır.

6. Toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.

7. Geliştirdiği projelerle üye ve üyelerinin bu kurallara uymasını sağlar, üyelerinin gelişimine katkıda bulunur.

8. Üyeleri arasında iletişim stratejilerini geliştirerek uygular. Web sitesi hazırlar ve geliştirir.

9. Sigorta Acenteleri Dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar.

10. Görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve haraket birliği oluşturur. Sosyal faaliyetlerde bulunur, dergi ve benzeri yayınlar çıkartır.

11. Sigorta acentelerinin sektör içinde itibarlı bir kesim olması için gerekli her türlü çalışmayı yapar. Sektörle ilgili yapılacak her türlü düzenlemede, başta sigorta ettiren olmak üzere sigorta acentelerinin de hak ve menfaatlerinin tesisini sağlar.

12. Amaçlarına uygun olarak, gerektiğinde her türlü platformda sigorta acentelerini temsil eder. Sigorta ettiren ve sigorta acentelerinin hak ve menfaatlerinin tesisini teminen parlamento, kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlara girişimde bulunur ve gerektiğinde tahkim ve yargı yollarını kullanır.

13. Sigorta acentelerinin uymakla zorunlu oldukları mesleki etik kuralları tespit ve tayin eder, üye derneklerin ve üyelerinin bu kurallara uymasını sağlar


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: