Faaliyetlerimiz

Amaç ve ilkeleriyle faaliyet göstermekde olan Federasyon'umuz,başlangıç aşamasında ülke genelinde ve değişik illerde sigorta acenteleri tafarından kurulmuş 10 acente derneğinin bir araya gelmesiyle kurulmuş olup,yine değişik illerimizde kurulan 20  derneğin de katılımıyla 30 Acente derneğinin üye olduğu bir kurum haline gelmiştir. Bu derneklerin her biri farklı ilimizde bulunmaktadır. Federasyonumuzun,her ilde bir dernek olmak üzere toplam 81 üye dernek hedefi bulunmaktadır.

Kurulduğu tarihten itibaren, sigorta acentelerini ilgilendiren tüm çalışmaların içinde bulunan Federasyon'umuz, özellikle kamu tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklilklerinde, sigorta acentelerini temsil etmiş bulunmaktadır.

Başta sigorta sektörü olmak üzere ilgili kamu kurumlarına hizmet vermek amacıyla kurulmuş bulunan TRAMER Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte düzenlenen tanıtım çalışmalarına, acenteleri temsil eden sivil toplum kuruluşu olarak katkı vermiş, ülke genelinde Ticaret Odaları, Dernekler ve acentelerle düzenlediği toplantılara, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Tramer Müdürlüğünü konuk ederek sistemin tanıtılması, sağlıklı çalışması ve aksaklıkların giderilmesi yönünde önemli çalışmalar sergilemiştir.

Keza, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı uygulaması nedeniyle,ülke genelinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Tramer Müdürlüğü ile İl Trafik Müdürlüklerinin katıldığı ve uygulamanın sigorta acentelerine tanıtıldığı toplantılar düzenlemek suretiyle sisteme katkı vermiştir.

Sigorta sektörünün yeniden yapılanmasını amaçlayan mevzuat değişiklikleri çerçevesinde, 5684 sayılı yasanın hazırlanışı sırasında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmuş olan Federasyon'umuz Genel Müdürlük tarafından da kabul gören en büyük sivil toplum kuruluşu olmuştur. yasa tasarısının hazırlanmasıyla birlikte,T.B.M.M. ilgili komisyonlarında da yer almış olan Federasyon'umuz tasarının TBMM Genel Kurulunda geçmesi yönünde çalışmaları yürüten tek sivil toplum kuruluşudur.

Yine, mevzuat çalışmaları arasında önemli bir düzenleme olan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin hazırlık çalışmaları sırasında da kamu otoritesi tarafından görüşlerine başvurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

Sigortacılık Yasasının yürülüğe girmesi ile birlikte kurulan ve 7 acentenin temsil edildiği TOBB- Sigorta Acenteleri İcra Komitesi içinde ataması yapılan 4 üye, Federasyonumuz Yönetim Kurulundan olmuştur.

Yasa ve yönetmeliklerle ilgili çalışmaların ve tanıtımın ülke genelindeki organizasyonu Federasyon'umuz tarafından yürütülmüştür.

Önümüzdeki dönem içinde, sigorta acentelerinin teknik personellerinin eğitimi konusunda çalışmalar yapmayı planlamaktadır.Bu suretle sigorta acentelerinin daha doğru ve sağlıklı olarak tüketicilerimizin hizmetine sunulması sağlanmış olacaktır.

 


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: