Sigorta Poliçesi Acenteden alınır, belediyeden değil..

Erzurum Büyük Şehir Belediyesi

Asli işlerinin ne olduğunu unutmuş ve sene başında hizmet ağlarının içeresine sigorta acenteliğini de dâhil etmiştir.
Halka hizmetlerini tam olarak yerine getirdiğini düşünmüş ve kendi seçmenlerinin de olduğu
İl genelinde 95 acentenin varlığını hiçe saymıştır.

Bu acentelerin senede 48 milyon ödemiş olduğu vergiyi ,SGK ya 3 milyon iki yüz kırk bin TL yapılan katkıyı ve ortalama 270 kişi istihdamı bulunduğunu görmezden gelmiştir..

Erzurum Büyük şehir Belediyesi
Asli işlemlerinin imar, su, kanalizasyon, ulaşım kentsel alt yapı, temizlik katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmetler olduğunu unutarak, ülke genelinde ortalama 17 bin kişinin ekmek mücadelesinde bulunduğu sigorta sektörüne dâhil olmuştur. z/p> Amaç nedir sigorta acenteliği ile büyük şehir belediyesinin kazanımları neler olacaktır,

Belediye ilde acentelik yapar ise kimler mutlu kimler mağdur olacaktır, soruları da cevapsız bırakılmıştır.

Asli işleri sigorta acenteliği olmayan yapılar içeresinde olma çabaları oldukça düşündürücü ve manidardır.

Ekonomik zorluklar içeresinde bulunduğumuz şu günlerde,

Büyükşehir belediyenin acente olma eylemi,

Sigorta sektörünün içeresinde bulunan tüm meslektaşlarımıza özellikle Erzurumlu acentelere yapılan ağır bir hakarettir. Asli işi sigorta acenteliği olmayan kişi kurum ve kuruluşlara acentelik tahsisi yapan sigorta şirketi, şirketleri de, dengeleri koruyamayıp sektöre kötülük yapmaya Ve bu anlamda iş ortaklarımız diye tanımladıkları acentelere sağduyulu bakmadıklarını ispat etmektedir. Hukuki yapısı olmayan Erzurum büyük şehir belediyesi sigorta acenteliğini denetlemeyen icra komitesinin de tepkisizliğini anlamak gerçekten zor bir hadisedir. Sonuç olarak;

Sigorta acenteliği ciddi bir meslektir.
Asli işi sigorta acenteliği olmayan yapıların, şekil her ne olur ise olsun sistemde bulunmaları tamamen yanlış ve tartışma götürmeyecek bir hadisedir 

Sigorta poliçesi,
sigorta danışmanlığı ve hizmeti yalnızca;
Asli işi sigorta acenteliği olan profesyonel sigorta acentelerinden alınır.

TÜSAF YÖNETİM KURULU


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: