Menu

Başkanın Mesajı

murat bykeleb - resim - vesikalkDeğerli Meslektaşlarım,

25.06.2014 tarihinde 5.olağan Genel Kurulumuzda Federasyonumuz büyüklüğüne yakışır şekilde, tek liste olmasına rağmen tarihinin en yüksek katılımlı seçimini gerçekleştirdi.

220 delegenin katıldığı ve oybirliğiyle seçilen yönetimimiz, sorumluluğunun bilincinde ivedilikle üzerine düşen çalışmalara başlamıştır.

Bildiğiniz üzere 2007 yılında yürürlüğe giren 5684 numaralı kanunumuz sektörümüzle ve özellikle acentelerle ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeler içinde ciddi kazanımlar bulunmakla birlikte, eksikliklerde bulunmaktadır. 2008 yılında yayınlanan Acenteler yönetmeliğinde de aynı şekilde kazanımlarla birlikte, eksiklikleri içinde bulundurmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde çıkan yeni acenteler yönetmeliğinde de bazı eksikliklerin bulundurduğunu görüyoruz.

Başından beri savunduğumuz Mesleğimizin Saygınlığı;

Denetim yetersizliği ve üretimin artırılması için, sigorta şirketlerinin, diğer aracı kurumların hatta bir kısım acentelerin kısa vadede kazanımlar elde etmek için izledikleri yollar nedeniyle kan kaybetmeye devam etmektedir.

Biz Acenteler olarak öncelikli sorunumuzun Örgütsel yapımızın ortak akılla, tek ses ve ortak tepki verememesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sorunların neler olduğu, çözüm yollarının engebeli ve sıkıntılı süreçlerle dolu olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Ancak bu sorunların çözümü ortak menfaatlerin karşısında dik durabilmekten geçmektedir.

Sigorta Şirketlerinin büyük bir kısmının Sektörün oluşmasında temel aktör Acenteleri ısrarla İş ortağı görmemekte direnmesi,  kağıt üzerinde ve açıklamalarda belirtilenlerin dışında eylemlerde bulunmasını anlamakta artık zorluk çekmiyoruz, bunun kısa vadedeki kazanımların için basit ve ucuz bir yol olduğunun farkındayız.

Sektörün yaklaşık ¾ üretimi gerçekleştiren acentelerin, etkisizleştirme, itibarsızlaştırma, iş ortağı yerine daha çok personel gibi görünmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Sorunlarımızın ana kaynağı olan Sözleşmelerin, iki tacir arasında değil de, köle ve sahip arasında yapılmış yazılı bir kağıt parçası gibi olması bu düşüncelerin ürünüdür, Tarafımızca kesinlikle kabul edilmemektedir.

22.10.2014 tarihine kadar yeni yönetmeliğin sonucu olarak bu sözleşmeler yenilenecektir.

Meslektaşlarımızın bu konuda dikkat edilmesi gerekenler, olmazsa olmaz maddeler konusunda, örnek bir sözleşmeyi yayınlayana kadar yeni sözleşmelere imzalamamaları konusunda uyarıyoruz.

Bu konuyla ilgili Sigorta Acenteleri İcra Komitesi dünya örnekleri ve bize uyumu konusunda ciddi bir çalışma yapmaktadır.

Acenteler olarak diğer aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinin uygulamalarında eşit rekabet şartlarında mücadele etmek istiyoruz. Rekabet korkumuz yok, acentelerin mevcut paylarının giderek azalmasının geçici olduğunu, üzerimize düşen yatırım ve yenilikleri yaptıktan sonra payımızı daha da arttıracağımızı biliyoruz.

Sigorta şirketinin iş ortağı acentesini rakip gören uygulamalarını doğru bulmuyoruz ve fayda getirmeyeceğini, aksine sektörümüze zarar vereceğini düşünüyoruz.

Üretimin artırılmasının bu yollarla değil aksine, acentelere yatırım yapılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu örneklerin geçmişteki sonuçlarını hep beraber gördük, zaman kaybı ve saygınlığı yerle bir eden uygulamalardan vazgeçilmesini en kısa zamanda bekliyoruz.

Acenteler olarak gerçek anlamda, samimi şekilde bizimle yürüyen sigorta şirketlerine destek olacağımızı ve bu konuda daha seçici olacağımızı belirtmeliyiz.

Aynı gemide yol aldığımızı, diyalog ve samimiyetle sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Tüm tarafların, sigorta şirketlerinin, sigortalıların, acentelerin, hizmet aldığımız tedarikçi kurumların hepsinin kazanacağı bir ortam yaratmanın çalışmalarını yapmalıyız.

Değerli meslektaşlarım, Acenteler olarak en önemli sorunlarımızdan biride Kurumsallaşmak, gelişen teknolojiyi yakından takip edip kullanmanın öneminin farkındayız. İşimize yatırım yapmanın, büyümek ve hayatta kalmanın gerekliliğinin bilinciyle federasyon olarak, meslektaşlarımıza katkı yapacak bir dizi çalışmayı başlatmış bulunuyoruz.

Sizlerle daha yakından iletişim kurmak için daha önce yapılan çalışmalarla birlikte, toplantılar, sosyal medya (facebook, twitter) web sitesi, sms, mail yoluyla sizlerle olan bağımızı güçlendirip ortak akılla yapacağımız çalışmaları katılımınızı sağlayacağız. Bizim için en önemli güç birlikteliğimiz olacaktır.

Özellikle Sivil Toplum Örgütlerinde, gönüllülük esasıyla zamanlarını bu işe veren maddi ve manevi kaybetmeye göze alan yönetim organlarında çalışan arkadaşlarımın tamamına sonsuz teşekkürlerimi sizlerin huzurunuzda iletiyorum.

Bizi takip etmeniz, bizimle birlikte olmanız çok değerlidir. İl derneklerinin içine giriniz, destek olunuz, derneği olmayan illerde bizlerden destek alıp dernek kurunuz, Şunu unutmayalım ki sesi çıkmayan, haklarını sivil toplum örgütlerinin ortak güçleriyle savunmayanların konuşmaları cılız bir sesten, hareketten öteye gidemeyecektir.

Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, bunun sonucunda çıkacak TEK YÜREK VE TEK SES'e ihtiyaç vardır.

 

Sevgi ve Saygılarımla

 

Murat BÜYÜKÇELEBİ

TÜSAF Başkanı


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: