Menu

Nisan 2017

Değerli Meslektaşlarım

Trafik sigortasında yaklaşık iki senedir yaşanan kaos, süreç içinde yapılan müdahalelerle istenilen sonuca ulaşılmaması nedeniyle, 12 Nisan tarihinde yeni bir uygulamanın yürürlüğe girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Azami (tavan) prim uygulaması, 81 ilin 8 il grubuna ayrılıp, her kullanım tipi ve bunların her basamağına ayrı ayrı tavan getirilmesi ile azami primlerin sınırlandırılması olarak açıklayabiliriz. Bu uygulamanın direkt etkilediği dört kesim var. Birincisi Devlet tarafı yani Hazine. Vatandaşın primlerin artmasından dolayı verdiği tepkiler özellikle hükümet tarafında ciddi rahatsızlıklar yarattı. Bu nedenle süreçte ticari araçlara tavan uygulaması, tüm primlerin karşılaştırmalı olarak SBM ekranında verilmesi gibi çalışmalardan sonra en son tavan prim uygulamasıyla müdahale edildi. Bu süreçte defalarca sigorta şirketlerini uyaran, fiyatların düşürülmesi için kanuni düzenlemeler yapan Hazine istediği sonucu alamayınca son uygulamayı da devreye soktu. Sigorta şirketleri primleri toplayan ve bu aldığı primlerden tazminatları ödeyen işin sahipleri, geçmiş yılların zararları ve çıkabilecek tazminatları düşünerek primleri iki yılda enflasyonun %10’larda seyreden ülkemizde, %200-%300, bazı basamaklarda çok daha yüksek oranlarda artırmak durumunda kaldı. Birçok konuda istedikleri yapıldı ancak bedeni tazminatlardaki belirsizlik, geçmiş yılların zararları, istenilen indirimi yapmamalarına sebep oldu ve istemedikleri müdahaleyle karşı karşıya kaldılar.

Primlerin artmadığı geçmiş sekiz senede, primleri artırmayıp ciddi rekabet yapmalarını ağır bir faturayla ödediler; karşılığını bu iki senede almaya çalıştılar. İstenilen adımları bir türlü atamadılar. Doğrudan tazmine geçmediler, primlerde istikrarı yakalayamadılar. Acentelerini her uygulamada daha zora sokacak, hedef alacak çalışmalar yaptılar.

Vatandaş yani 16 milyon araç sahibi, hiçbir şeyden haberi olmayan, hatta azımsanmayacak büyük bir kısım ilgili poliçenin ne olduğunu bile bilmeyenler, artışlardan dolayı tepkiler verdiler. İşin garip tarafı en çok tepki verenler daha azınlıkta olan ticari taraf oldu. Hususi araç sahipleri seslerine ancak haber spikerlerinin mikrofonlarına ifade etmeye çalıştılar. Beklentileri bu kadar önemli teminat içeren sorumluluk sigortasının fiyatının olabilecek en ucuz prime verilmesiydi. Sigortalı cebinden en az miktarda para çıkmasını istiyor ve yüksek rakamlara tepki veriyordu. Burada bizim çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Sigorta şirketlerini daha çok kastediyorum. Bu sorumluluk poliçesinin içeriğini daha iyi anlatıp, prim istikrarını sağlamak değil miydi doğru olan...

Gelelim günahkar acenteye, bütün bu işlerin içinde en fazla dayak atılan kesim, Hazine’nin aldığı her kararın faturasını sigorta şirketlerinin kestiği acenteler. Ticarilerde tavan prim uygulaması geldi, acentelerin gelirleri düştü, şirketler “zarar ediyoruz” dedi. Gelirler düştü, karşılaştırmalı prim ekranı SBM tarafından açıldı. Bütün şirketlerden acenteliği olmayan bir iki şirketle hatta 3,4,5 acenteliği olan tüm acenteler mağdur oldu. Maalesef en ucuzu arayan sigortalıya poliçeyi çoğu zaman yapamadı, ya da büyük bir gelir kaybına uğrayacak diğer alternatifleri yapmak durumunda kaldı. 12 Nisan’daki yeni uygulamayla da sigorta şirketlerinin teklif vermemesi, poliçe kesmemesi nedeniyle yaklaşık bir haftadır, vatandaşın poliçe isteğine cevap veremediler. Ödeme de yapılan taksitlendirme kalktı. Kredi kartı dışında tahsilat kalktı (Kredi kartı olmayan, kullanmayanlar yokmuş gibi). Araç fotoğrafı, ruhsat istekleri, trafik yaparsan acenteliğini kapatırım tehditleri, günlük kota, tüm şirketlerin taban komisyona çekmeleri tüm komisyonları vb. acentelerin ne günahı vardı ki bu iki senedir bunları yaşadılar...

Tek teselli, kötünün iyisi ise taban komisyonun uygulanmaya geçilmesi. Eğer taban komisyon uygulaması hayata geçmeseydi, ticari araçlarda tavan uygulandığında en alta düşen komisyonlar, 12 Nisan uygulamasıyla da aynen hayata geçirilecekti.

Taban komisyon konusunda desteklerini esirgemeyen başta hazine Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Genç ve Hazine Sigortacılık Genel Müdürümüz Sayın Dr. N. Şerif Çakırsoy’a teşekkür ederim.

Sektörün hiçbir kesiminin müdahale istemediğini herkes biliyor, biz bundan sonrasında düşünmeliyiz, bir araya gelmeliyiz, doğruyu hep beraber bulmalıyız. Yıl sonuna kadar sürecek bu süreci iyi değerlendirmeli, istikrarı sağlayacak tedbirleri tüm kesimler bir araya gelerek gerçekleştirmeliyiz.

Sigortacılığa geri dönmeliyiz. İşimizi büyütmeye, kar etmeye odaklanmalıyız.

Saygılarımla…


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: