Menu

Şubat 2017

Değerli Meslektaşlarım

2016 yılı istatistikleri TSB tarafından yayınlandı. İstatistikleri gözden geçirdiğimizde birkaç nokta öne çıkıyor. Sigorta acenteleri hayatdışı üretimde dağıtım kanalları arasındaki payını %66’dan %69’a çıkarmış. Trafik sigortasındaki acente dağıtım kanalının payı ise %93’ün biraz daha üstüne çıkmış.

Toplam üretimdeki pay da %59’dan %61’e yükselmiş. Bu rakamlar, sigorta acentelerinin 2016 yılında trafik sigortasındaki hakimiyetini devam ettirdiğini; asıl önemlisi de trafik sigortası dışındaki üretimini ciddi bir şekilde artırdığını gösteriyor. Bu sektörün lokomotifi olan sigorta acenteleri, üstlerinde bulunan bu kadar baskıya rağmen üretimlerini artırıp, tüm branşlardaki paylarını da artırmasının nedenleri ne olabilir! Her türlü olumsuzluğa, kural tanımayan çifte standart uygulamalara rağmen…

Kuralsız uygulamaları bu sayımızda gözler önüne sermek istedik. Sektör için en önemli olan güven tesisinin yine sektör tarafından ısrarla ortadan kaldırılmaya çalışılmasını hayretle izliyoruz. Burada amaçlanan nedir?
Kimler buradan nemalanıyor?
Aklıma takılan sorular...

Sigorta primlerindeki artışlar nedeniyle, vatandaşımızın sektöre olan güveninin ne kadar düştüğü yadsınamaz bir gerçektir. Fırına daha fazla odun atıp bu yangını artırıp, güveni tamamen ortadan kaldırmak için freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz.

Dağıtım kanalarının varlığının acente örgütü gibi istenilen düzeyde kurallara ve disipline sokulmaması; bankaların, brokerlerin uygulamadaki vurdum duymazlığı sektörün belini bükmektedir.

Son uygulama da FATURAMATİKLER, elektrik, su, doğalgaz vs. ödeme noktaları.
Bunların bilgi tecrübe ve hizmet isteyen, bu kadar ciddi bir sektöre bulaştırılmasının sorumluları kimlerdir? Neyi amaçlıyorlar? Bu cesareti kimden alıyorlar? Bu iş bu kadar ayağa düşer mi?

Vatandaşımızın poliçeleri satın alacakları kurum yetersizliği mi var? Ulaşmakta zorluk mu çekiyorlar?

Sigorta acentesi eğitim, fiziki şart, deneyim, teknik personel gibi birçok kritere bağlıyken, acente kurulumu için birçok yatırım içinde olması gerekirken; nasıl oluyor da hiçbir şartı olmayan bu işletmelere bu yetki veriliyor?

Bizler sektörü büyütmeye, güveni artırmaya, tanıtım yapmaya odaklanıp üretimi, karı artırmak için çalışıyoruz. Dünyada özellikle ABD ve Avrupa’da sigorta acenteleri çok mutluyken; Türkiye’de herkes işini bırakmaya, kaçmaya çalışıyor. Kartellerin ekmeğine yağ sürenlerin menfaatleri neler?

Saygılarımla


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: